2020.március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívül, digitális munkarendben kerül megszervezésre, melyet oly módon kell megvalósítani, hogy a tananyag átadása alkalmas legyen a tanulók tanulmányi követelményeinek teljesítésére. Ez a tanítási- tanulási folyamat résztvevőinek komoly kihívást és egyben új feladatot is jelent. A pedagógus feladata, hogy kijelölje a napi szintű tananyagot és támogassa a tanulók tanulását. A diák feladata, hogy rendszeresen, minden délelőtt elolvassa a kapott tananyagot és megoldja a hozzá kapcsolódó feladatokat. A szülő feladata pedig az, hogy ezt betartassa a gyerekével.
A tanulók holnaptól a Kréta felületén fogják megkapni a naponta megtanulandó tananyagot a hozzá kapcsolódó feladatokkal. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek vegyék komolyan az otthoni munkát, rendszeresen készüljenek, és a visszakért anyagokat/házi feladatokat határidőre küldjék vissza a pedagógusok által megjelölt felületre, mert csak így tudják a tanévet sikeresen teljesíteni.
Kérem a kedves szülőket, fokozottabban figyeljék a Kréta felületet, az iskola honlapját, az osztály facebook csoportjának oldalát, mivel – előre nem látható ideig – csak telefonon vagy online tudjuk tartani a kapcsolatot. Ha nem biztosak a Kréta jelszavukban, kérem jelezzék az osztályfőnököknek vagy a vasadisuli@hu.inter.net e-mai címre. Bármilyen kérés, kérdés, probléma esetén munkanapokon, munkaidőben szívesen állunk a rendelkezésükre.
A tanítási év teljesítése érdekében kérem mindenki együttműködését, a feladatok pontos és határidőben történő végrehajtását.
Együttműködés, segítőkészség, kitartás és türelem - legyenek ezek a kulcsszavaink az elkövetkező időkben!

Vasad, 2020. március 16.
Bárány Jánosné
intézményvezető

Ez az oldal a SPEEDPAGE weboldal készítővel készült