A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatás

 

A tanulói jogviszony felvétel, vagy más oktatási intézményből történő átvétel útján keletkezik. A felvétel minden esetben jelentkezés alapján történik. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre, mely időponttól a tanuló gyakorolhatja a tanulói jogviszonyon alapuló jogait.

 

Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének szabályai

Az iskola első évfolyamára felvételt nyer minden olyan tanköteles és iskolaérett gyermek, aki:

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek a hatodik életévét az adott naptári év augusztus 31. napjáig betöltse.

 

Az első osztályba történő beiratkozáskor be kell mutatni:

 

Magasabb évfolyamokra felvételt nyerhet minden olyan tanuló, aki:

 

A magasabb (második-nyolcadik) évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:

 

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek figyelembe vételével, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az intézményvezető dönt.

 

 

Ez az oldal a SPEEDPAGE weboldal készítővel készült