Iskolánk 1960 óta működik. 2011-ben az épületet felújították és kibővítették az üvegkupolás aulával és a tornacsarnokkal. A korszerű és esztétikus épületben barátságos és tágas tantermek, modern természettudományi előadó, jól felszerelt számítógépes terem, nagy tornaterem segíti színvonalas oktatásunkat.

 

 

Iskolánk a méretét tekintve a családias, kis iskolákhoz tartozik, biztosítva ezzel a közvetlenebb és személyesebb kapcsolatot a tanárok, a diákok és a szülők között. Tanulóink létszáma évek óta 182 és 202 fő közötti, évfolyamonként egy-egy párhuzamos osztállyal, kivéve a hatodik évfolyamot.

 

Mindennapi munkánk alapvető célja, hogy tanulóink tudását felszabadult légkörben megalapozzuk és felkészítsük őket a középiskolára. A beiskolázási adatok azt bizonyítják, hogy nyolcadikosaink teljes létszámmal sikeres felvételi vizsgát tesznek és továbbtanulnak.

 

A már kialakult iskolai hagyományainkat szeretnénk megőrizni és megerősíteni. Minden évben visszatérő rendezvényeket tartunk: Gólya-buli, Szüreti felvonulás, Adventi kirándulás, Karácsonyi műsor, Farsang, Fordított nap, Falunap. Programjainkat úgy szervezzük, hogy a diákok és tanárok mellett a szülők is részt vehessenek benne, megteremtve ezzel az iskola kultúra közvetítő és közösségformáló szerepét.

 

Intézményünkben művészi torna (RSG), foci, önvédelem (Safe kids – defendo), és hip - hop tánc foglalkozások folynak. Választható a különböző hittanoktatás is. Szakköreink – régészet, fotó és néptánc - is színesítik a szabadidős programokat. A 2019-es tanévtől bővült az intézmény kínálata a diáksport és a zenei nevelés (szolfézs, furulya, zongora) területén.

 

Intézményünk a 2014/2015-ös tanévtől Regisztrált Tehetségpontként működik. A Szegedi Tudományegyetem partner intézményeként részt veszünk az E-dia mérésekben, segítséget nyújtunk a tehetségek azonosítását segítő tesztek kidolgozásában. 2017 őszén elnyertük az ÖKOISKOLA címet, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos- gondolkodásmód és magatartás kialakítására.

 

Biztosítjuk minden gyermek számára az életkorának és képességeinek megfelelő alapokat. Segítjük a felzárkózást, de fontosnak tartjuk a tehetségek támogatását is.
Törekvésünk, hogy a ránk bízott gyermekek jó hangulatban, oldott családias légkörben éljék meg az általános iskolai éveket, és sikeresek legyenek.

Ez az oldal a SPEEDPAGE weboldal készítővel készült