Tehetséggondozás és tehetségfejlesztés

 

Vasadi Általános Iskola - Tehetségpont

„Mert minden élet műremek, van fénye, fénytörése,
a mindenségnek külön része a három milliárdból Egy.”
(Vészi Endre)

 

Az utóbbi években egyre jobban megélénkült a figyelem a tehetségek iránt, s ez a mi iskolánkban sincs másképp. Felismertük, hogy a társadalmi változások felgyorsulásával a régen jól működő megoldások gyakran már nem felelnek meg az újabb és újabb kihívásoknak, s egyre nagyobb szükség van a jól képzett, tehetséges, kreatív, innovatív emberekre. Éppen ezért fontosnak tartjuk azt, hogy a tehetségesekre minél korábban odafigyeljünk, minden gyerekből kicsalogassuk a benne rejlő tehetséget és ügyeljünk arra, hogy ne legyen hátrányos helyzet a kivételes szellemi adottság, képesség.

 

Meggyőződésünk, hogy a legértékesebb nemzeti kincsünk az emberi tehetség. E gondolatot igaznak tartva pedagógiai munkánk során törekedtünk arra, hogy a ránk bízott gyermekek örömmel vegyenek részt a tanítás - tanulás folyamatában, képesek legyenek fejlődni és kibontakozhassanak képességeik. Céljaink eléréséhez folyamatosan kerestük az új utakat, ezért pályáztunk a Tehetségpont címre. Nagy örömöt jelentett számunkra, hogy a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács illetékes szakmai bizottsága iskolánk Tehetségpont működési kérelmét és benyújtott szakmai anyagait elfogadta, így napjainkban már Regisztrált Tehetségpontként működhetünk. Az intézményünk által alapított helyi hatáskörű Tehetségpont neve: Vasadi Általános Iskola, azonosítószáma TP 111 001 306.

 

Tantestületünk egy tagja rendelkezik egyetemi (MA) tehetségfejlesztő diplomával, s a tantestület minden tagja részt vett akkreditált tehetséggondozó továbbképzésen. Így intézményünkben nincs olyan pedagógus, aki ne állna mellszélességgel célkitűzéseink mellé, ne vállalna szívesen feladatot a Tehetségpont működésében.

 

A pedagógusok elhivatott munkájának köszönhetően kiváló eredményeket értek el tanulóink mind a helyi, mind az térségi versenyeken több tantárgyból is, alsó és felső tagozaton egyaránt. Szintén sikerrel szerepeltünk több sportág versenyén is (kosárlabda, grund-birkózás). Igyekeztünk a tehetséggondozás szempontjai szerint tudatosan irányítani az iskolai versenyfelkészítő munkát, a gyakorlás mellett ügyelve az erősségek és gyengeségek feltárására, a gyengébb területek fejlesztésére, a lazító programok beiktatására. Emellett igyekeztünk fokozott figyelmet fordítani a kiemelkedően tehetséges gyerekek felismerésére, azonosítására.

 

A következő tanév kiemelt feladata lesz a tehetséggondozó tevékenységhez kapcsolódó tervező munka még tudatosabbá tétele, az elemzés – értékelés fejlesztése, a folyamatos visszacsatolás, reflexiók rögzítése, valamint minél több tehetségtámogató szakkör indítása.

 

 

Ez az oldal a SPEEDPAGE weboldal készítővel készült