TANTESTÜLET

Magos Béláné 

 

mb. intézményvezető

Ladosinszkiné Nyakas Ágnes

 

mb, intézményvezető-helyettes

Guzsvánné Honti Orsolya  munkaközösség-vezető

tanító,biológia szakos tanár, 2. o. osztályfőnök

 

Stomfainé Kőszeghy Mariann

 munkaközösség-vezető

magyar-angol-orosz szakos és fejlesztőtanár

6.o. osztályfőnök

Alsó tagozat

Felső tagozat

Földháziné Lipcsei Gabriella

tanító

3. o. osztályfőnök

 

 

Ladosinszkiné Nyakas Ágnes

tanító

 

4. o. osztályfőnök

Varga Zoltán Attila

pedagógia tanár

8. o  osztályfőnök

Eltscher-Falvai Anett

 

tanító

1. o. osztályfőnök

Csuba Attila

biológia szakos tanár

kosárlabdaedző

5. o. osztályfőnök

Guzsvánné

Honti Orsolya

mk. vezető

tankönyvfelelős

2.o. osztályfőnök

Stomfainé Kőszeghy

Mariann

 

mk. vezető

magyar-angol-orosz 

fejleesztő pedagógus

6.o. osztályfőnök

Nagy Ágnes

óraadó

napközi

Veres Zsolt

 

történelem szakos

tanár

7.o. osztályfőnök

 

Gosztola-Rendek

Fanni

 

GYES

 

Kovács Gézáné

 

 

óraadó - matematika

 

 

Medgyesi Zsuzsanna

fejlesztő pedagógus

Bíró Éva

szociális segítő 

munkatárs

 

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő kollégák

 

Levotáné Bajkai Andrea

pedagógiai asszisztens

Czabai Veronika

pedagógiai asszisztens

Abonyi Rita

pedagógiai asszisztens

Kovács Melinda

iskolatitkár

Molnár Gábor

rendszergazda

 

 

Technikai alkalmazott kollégák

Csepregi Károly

gondnok-karbantartó

Balogh Tibor

takarító-karbantartó

Balogné Mikula Henrietta

takarító

 

Ez az oldal a SPEEDPAGE weboldal készítővel készült