Beiratkozás

2023-04-05

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ! 1. Tájékoztatom, hogy a 2023/2024. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás 2023. április 20-án és április 21-én történik, melynek során személyes módon szükséges beíratnia tanköteles korba lépő gyermekét. 2. Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába szeretné beíratni gyermekét, a választott iskolában akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is jelentkezése során. 1 3. Kérem a szülőket/törvényes képviselőket, hogy csak egy általános iskolába nyújtsák be gyermekük jelentkezését. 4. Tájékoztatom Önöket, hogy 2023. április 5-től a személyes beiratkozást megelőzően lehetőségük van a KRÉTA-rendszer felületén keresztül (https://eugyintezes.e- kreta.hu/kezdolap) előzetesen rögzíteni tanköteles gyermekük adatait. (Amennyiben a későbbiekben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a „BÁI” felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.) 5. Hangsúlyozzuk, hogy a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de javasoljuk és kérjük az előzetes KRÉTA-adatszolgáltatást elvégezni, mert ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az személyes ügyintézés mindenki számára. 1 Körzetes tanulónak számít jogszabály szerint az a tanköteles gyermek, aki a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja (életvitelszerű ott lakás), és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Intézményünkben a beiratkozás a következőképpen alakul: 1. A személyes beiratkozás időpontját (nap, óra: perc) előzetesen célszerű egyeztetni a 06-30- 792-8655-ös telefonszámon, mert ezzel kiküszöbölhető a hosszabb várakozási idő. 2. A beiratkozáskor számítani kell gyermekenként a 25-30 perces ügyintézésre, mert minden jelentkezőt azonnal be kell rögzíteni a KRÉTA- rendszerbe. 3. A könnyebb és a gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk az online előzetes jelentkezést. Az előzetes elektronikus jelentkezéshez 2023. április 5-étől nyílik meg a KRÉTA felület (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap). Kérjük a beiratkozáshoz az alábbi eredeti dokumentumokat hozzák magukkal:  A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány  A gyermek nevére kiállított TAJ kártya  A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány  Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan 6. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. 7. A 2023. április 20-i és április 21-i személyes beiratkozás, illetve a dokumentumok bemutatása során szülőnek/törvényes képviselőnek szükséges nyilatkoznia az etika/hit- és erkölcstan kapcsán, hogy etikaoktatást vagy hit- és erkölcstanoktatást választja, illetve hit- és erkölcstan választása esetén melyik egyház hit- és erkölcstan tanításának megszervezését kéri gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján, szükség esetén segíti az ezzel kapcsolatos információáramlást. 8. A beiratkozási napok elteltével, 2023. április 24-én a kötelező felvételt biztosító, körzetes általános iskolába jelentkező körzetes gyermekek felvételre kerülnek. 9. A körzettel rendelkező iskolába jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2023. április 28-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el határozatukat Önöknek. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk illetve szükség esetén a Monori Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a jozsef.villand@kk.gov.hu e-mail címen, illetve a 29/795-218-as telefonszámon a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, a beiratkozás rendjére vonatkozó kérdések esetén.

A tantermen kívüli digitális oktatás 2021. március 8-i bevezetéséről szóló tájékoztató

2021-03-08

Tisztelt Szülők! Tájékoztatom Önöket, hogy a Kormány 2021. március 5- én a köznevelési intézményeket is érintő veszélyhelyzeti intézkedésekről döntött. Az EMMI miniszteri határozata alapján az iskolában 2021. március 8-ától 2021. március 31 –éig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tavaszi szünet az iskolai munkaterv szerint 2021. április 1-9. között lesz, az első tanítási nap pedig 2021. április 12. hétfő. A digitális munkarendre való zökkenőmentes átállás céljából a KRÉTA rendszert, valamint annak Digitális Kollaborációs Tér (DKT) felületét használjuk. Kérem a kedves szülőket, ha nem biztosak a Kréta jelszavukban, jelezzék az osztályfőnököknek vagy az iskola@vasadisk.edu.hu e-mai címre. Bármilyen kérés, kérdés, probléma esetén munkanapokon, munkaidőben szívesen állunk a rendelkezésükre. A veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló18/2021, (III:6.) EMMI határozat alapján a szülők igénye és írásbeli kérelme alapján gyermekfelügyeletet biztosítunk az iskolában. Mivel a rendkívüli intézkedések fő oka a járvány terjedésének megakadályozása, ezért kérjük, hogy az ügyeletet a legszükségesebb esetekben vegyék igénybe. Felhívom a figyelmüket, hogy hogy jelen intézkedések csak akkor lehetnek eredményesek a járvány megfékezésében, ha a tanulók kerülik az utcai csoportosulásokat, lehetőség szerint otthonukban, minél kisebb közösségekben tartózkodnak. Jó munkát, kitartást, sok erőt és egészséget kívánok mindenkinek. Együttműködés, segítőkészség, kitartás és türelem - legyenek ezek a kulcsszavaink az elkövetkező időkben! Vasad, 2021. március 6. Bárány Jánosné intézményvezetőEz az oldal a SPEEDPAGE weboldal készítővel készült